Jurnalın redaksiya heyəti


1 BAŞ REDAKTOR Аkademik C.Ə.Əliyev (sədr)
2 Baş redaktorun müavini Professor M.Q.Məmmədov
3 REDAKSİYA HEYƏTİ
4 tibb üzrə elmlər doktoru, dosent Ə.Ə.Abdullayev
5 tibb üzrə elmlər doktoru, professor Ə.C.Əliyev
6 tibb üzrə elmlər doktoru , dosent
A.R.Əliyev
7 tibb üzrə elmlər doktoru , professo I.H.İsayev
8 tibb üzrə elmlər doktoru, professor Ə.X.Kərimov
9 tibb üzrə elmlər doktoru, dosent S.R.Qiyasbəyli
10 tibb üzrə elmlər doktoru, professor F.Ə.Mərdanlı
11 tibb üzrə fəlsəfə doktoru İ.N.Musayev
12 tibb üzrə elmlər doktoru Ə.Ə.Soltanov
13 tibb üzrə fəlsəfə doktoru, dosent R.A.Hüseynova