Məmmədov Murad Qiyas oğlu
virusoloq, allerqoloq
 • 14.05.1954
Təhsili
 • 1970-1976 müalicə – profilaktika fakültəsi, “fərqlənmə” diplomu, Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Azərbaycan.
 • 1980-1984 SSRİ SəhiyyəNazirliyinin SSRİ Tibb Akademiyasının Poliomiyelit və virus ensefalitlər ETİ-nin aspirantı
Elmi fəaliyyət
  • 1984 ci ildə “virusologiya” ixtisası üzrə  namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib.
  • 1991-ci ildə “onkologiya və virusologiya ” ixtisaslarında doktorluq dissertasiyasını Moskva şəhərində Ümumittifaq Onkoloji Elmi Mərkəzində  müdafiə edib.
  • 1998 ci ildə AR Prezidenti yanında AAK-sı “allerqologiya və immunologiya” ixtisası üzrə professor elmi adı verillib.
  • 2004-cü ildə Russiya Təbiət Elmlər Akademiyasının akademiki seçilib.
İş fəaliyyəti
 • 1985-1988 müsabiqə yolu ilə Rentgenologiya, radiologiya və onkologiya ETİ yenidən yaranmış eksperimental terapiya laboratoriyasının rəhbəri vəzifəsində çalışıb.
 • 1988-1990 eksperimental terapiya şöbəsinin rəhbəri vəzifəsində çalışıb.
 • 1990 hal hazıra qədər Milli Onlologiya Mərkəzinin elmi işlər üzrə baş direktorun müavini vəzifəsində çalışır.
Dil bilikləri
 • Türk dili
 • Rus dili
 • İngilis dili