FD 1.02 Dissertasiya Şurasının iclası 26.05.2021

|

26 may 2021-cı il saat 14.00-da Milli Onkologiya Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərən FD 1.02  Dissertasiya Şurasının iclası keçiriləcəkdir.

Gündəlik məsələ

3224.01–“onkologiya” ixtisası üzrə tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi  dərəcəsinə iddia olunan Milli Onkologiya Mərkəzinin qiyabi doktorantı Asif Ehtiram oğlu Abasovun “HER 2 (+) reseptorlu metastatik süd vəzi xərçəngi olan xəstələrin II xətt target terapiyasında Lapatinibin effektivliyi” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək.

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilən dissertasiyanın Avtoreferatı: http://mom.gov.az/resources/content_files/ebook/Avtoreferat_Asif_dok.pdf

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş Dissertasiya: http://mom.gov.az/resources/content_files/ebook/Dissertasiya_dr_Asif.pdf