5-ci Azərbaycan Onkologiya və Nüvə təbabəti Simpoziumu

|

6 iyul 2024-cü il tarixində 5-ci Azərbaycan Onkologiya və Nüvə təbabəti Simpoziumu
keçirilməsi planlaşdırılır. Simpozium Milli Onkologiya Mərkəzi və Azərbaycan Nüvə Təbabəti
Cəmiyyəti tərəfindən birgə təşkil edilir. Tədbirdə Azərbaycan mütəxəssisləri ilə yanaşı ABŞ,
Almaniya və Türkiyədən mütəxəssislər onkoloji xəstəliklərdə nüvə təbabətinin rolunu əhatə edən
təqdimatlarla çıxış edəcəklər.