BED 1.02 Dissertasiya Şurasının iclası

|

05 noyabr 2021-ci il il tarixində saat 14.00-da Milli Onkologiya Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərən BED 1.02  Dissertasiya Şurasının iclası keçiriləcəkdir.

Gündəlik məsələ

3225.01 – “Şüa diaqnostikası və terapiyası”, 3224.01- “Onkologiya”  ixtisaslarında  tibb elmləri doktoru elmi  dərəcəsinə iddia olunan Milli Onkologiya Mərkəzinin qiyabi doktorantı Kamal Sabir oğlu Əkbərovun “Əsas proqnostik göstəriciləri nəzərə alaraq, fərdiləşdirilmiş poliradiosensibilizasiyanın və adaptiv interstisial braxiterapiyanın tətbiqilə uşaqlıq boynu xərçənginin radioterapiyasının effektivliyinin yüksəldilməsi”  mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək.

http://mom.gov.az/resources/content_files/avtoreferat/Avtoreferat_Kamal_MD_Az_24_sentyabr__2021.pdf

http://mom.gov.az/resources/content_files/avtoreferat/Avtoreferat_Kamal_MD_Eng_24_sentyabr_2021.pdf

http://mom.gov.az/resources/content_files/avtoreferat/Avtoreferat_Kamal_MD_Rus_24_sentyabr__2021.pdf