Məmmədov Murad Qiyas oğlu

Baş direktorun müavini

Quliyev Fuad Ədalət oğlu

Baş direktorun müavini

Novruzova Sevinc Malik qızı

Baş direktorun kadrlar üzrə müavini

Kərimli Azad Aydın oğlu

ARSN Baş onkolоq, MOM baş həkim