Kompyuter tomoqrafiyaBu aparat vasitəsilə KT müayinələrin bütün növləri aparılır, “Medrad” firmasının avtoinjektoru ilə venadaxili kontrast maddə vurmaq və qarın boşluğunun multifazalı müayinəsi, KT angioqrafiya, multiplanar  rekonstruksiyalar, skeletin və kontrastlaşmış arteriyaların 3D şəkillərinin çəkilməsi,həmçinin baş beyinin,boyunun, döş qəfəsinin və ətrafların müayinəsi aparılırAksial kəsiklərin monitorda paralel müayinəsi aparılır.  Bütün müayinələr kontrastlı və kontrastsız aparıla bilir. Distansion idarəetmə sistemi ilə təchiz edilmiş avadanlıq aydın görüntülər almağa imkan verir.