RadioqrafiyaTOSHİBA BLF 158 (2); SIEMENS(2); SHIMADZU (3); PORTABLE X-RAY; MEDISON X-RAY;  TECHNIX S.P.A.; VARIAN MEDICAL SYSTEMS; J.M.DENTAL PANORAMIC X-RAY

 

MOM-də tətbiq olunan diaqnostikanın ilkin mərhələsi sayılan rentgen müayinəsi vasitəsilə  sümük-oynaq sisteminin, ağciyərlərlərin, mədə-bağırsaq sistemi və s. orqanların müayinəsi aparılır.

Distansion idarəetmə sistemi ilə təchiz edilmiş bu  rəqəmsal avadanlıq orqanizmin istənilən nahiyəsindəki patalogiyaları əvvəlcədən gözlə görüb bir neçə proeksiyada aydın çəkməyə imkan yaradır.

  

MOM-də quraşdırılmış  rəqəmsal rentgen apparatlarla müayinələr zamanı xəstələr digər analoji aparatlarla müqayisədə 5 dəfə az şüalanmaya məruz qalır. Artıq şüalanmaya yol verməmək və eyni zamanda dəqiq görüntülər əldə etmək məqsədilə avadanlığın çəkiliş rejimləri hər xəstə üçün fərdi olaraq seçilə bilir.