Ultrasəs müayinəsiTOSHİBA APLİO MX(5); MEDISON SONOACE 8000 EX(6); MEDISON SONOACE X8(2); MEDISON SONOACE 9900; TEPLOVIZOR; MEDISON ACCUVIX VIO

MOM-də müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq daxili orqanların ultrasəs müayinəsi və rəngli doppleroqrafiya aparılır. Qarın boşluğu və kiçik çanaq üzvləri, oynaqlar, qalxanvari vəz, çəngəlvari vəz və kardioloji müayinələr, transvaginal və transrektal müayinələr aparılır. Aydın və həcmli görüntüyə malik rəngli dopplerlə təchiz olunmuş avadanlıqlar  diaqnozun dəqiq aşkarlanmasına imkan verir.

Aparılan müayinələr :

  • ApliPure+ funksiyası
  • MikroPure+
  • Elastoqrafiya
  • Modulyasiya
  • Kontrastlı güclənmə rejimi