Dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi (07.07.2022)

|

07  iyun  2022-cı il tarixində 3224.01–“onkologiya” ixtisasında  tibb üzrə fəlsəfə doktoru  elmi  dərəcəsinə iddia olunan Milli Onkologiya Mərkəzinin qiyabi doktorantı  Əsədli Qeys  Səxavət oğlunun “Qırtlaq xərçənginin T3 mərhələsində kombinəolunmuş cərrahi əməliyyatın və konservativ müalicəsinin əhəmiyətlərinin təhlili ’’ mövzusunda dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcək.

Elmi rəhbər:

MOM-un Baş-Boyun şişləri bölməsinin aparıcı elmi işçisi, t.e.d., prof. Ə.C.Əliyev

Rəyçilər:

1. Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin Onkologiya kafedrasının professoru, t.e.d., ə.e.x. Ə.X.Kərimov

2.  MOM- un kimyaterapiya bölməsinin rəhbəri, t.ü.f.d., dosent R.S.Zeynalov