Elmi seminar (28.06.2022)

|

28.06.2022 -ci il tarixində 3225.01 – “şüa diaqnostikası və terapiyası”  ixtisasında tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə iddia olunan Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutun doktorantı Elşad Mübariz oğlu Sadıqovun “Ağız suyu vəzilərinin nonneoplastik və neoplastik patologiyalarının radioloji semiologiyası” mövzusunda   dissertasiya işinin  Elmi seminarda müzakirəsi keçiriləcək.

Elmi rəhbər: t.ü.f.d. Y.T.Əfəndiyev

Elmi məsləhətçi: t.e.d., professor Ç.R.Rəhimov

Rəyçilər:

1.     t.e.d., professor Ahmet Memiş

2.     t.ü.f.d. K.İ.Kazımov