Şöbələr arası aprobasiya (03.06.2022)

|

03  iyun 2022-cı il tarixində 3224.01 – “onkologiya” və 3217.01 – “otorinolarinqologiya”  ixtisaslarında tibb üzrə fəlsəfə doktoru  elmi  dərəcəsinə iddia olunan Rauf Zakir oğlu Miskinlinin Azərbaycanda dodaq xərçənginin epidemiologiyası. Diaqnostika və müalicə metodlarının optimallaşdırılması’’ mövzusunda dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcək.

Elmi rəhbər:        t.e.d., prof. Ə.C.ƏLİYEV

Elmi məsləhətçi: t.e.d., prof. O.B.ÖZGÜRSOY