Şöbələr arası aprobasiya (10.06.2022)

|

10  iyun  2022-cı il tarixində 3224.01–“onkologiya” ixtisasında  tibb üzrə fəlsəfə doktoru  elmi  dərəcəsinə iddia olunan Milli Onkologiya Mərkəzinin qiyabi doktorantı Əliyeva Aytən Muğan qızının “Qalxanabənzər  vəzin  papilyar  mikrokarsinomalarının  erkən  diaqnostikası  və müalicəsi” mövzusunda dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcək.

Elmi rəhbər:

T.e.d., prof. Ə.C.ƏLİYEV

Rəyçilər:

1. Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin Onkologiya kafedrasının professoru, t.e.d., ə.e.x. Ə.X.Kərimov

2. MOM-un Baş-Boyun şişləri şöbəsinin həkimi, t.ü.f.d. E.R.İskəndərov